[EHW] Easter Day

posted on 20 Apr 2014 01:45 by amigo in EHW
 
 
          วันนี้วันอีสเตอร์ XD ต้มไก่มาลวกไข่กิน วันนี้ฉลองกันแค่ 2 คนกับโควเร่ ก็เลยทำพิเศษให้โควเร่ด้วยลุกนึง ฮา 
จะออกมาเป็นตัวเป็นตนมั้ยน้า สู้ๆมาลิค  และแล้วก็สำเร็จออกมาจนได้ /ตรบมือ แปะๆๆๆ/
 
 
 
 
 
 
ไข่เยี่ยวม้ากะไข่นกกระทา O]----[ 
 
 
จบไปอีกกิจกรรม ฮา /แกะไข่กินกับโควเร่ ' )w( '  ง่ำๆๆ/
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet